Správa IT služieb a podpora

Nezáleží na tom, či ste malá alebo veľká spoločnost, dostupnosť dát je kľúčová pre každý biznis.

Správa IT infraštruktúry - IT Outsourcing

Cyber Security

Projektovanie dátových sietí

Cloud AZURE a Office 356

Dalšie služby

Správa IT infraštruktúry / IT Outsourcing

Poskytujeme správu počítčovej siete, správu zariadeni ako počítače, notebooky, serverov, tlačiarni, tabletov aj smartfónov a správu virtuálného prostredia.

Naše služby poskytujeme podľa odporúčaní ITIL v rámci ITSM ale aj v súlade SMS – ISO/IEC 20000 pre organizáciu.

Virtualizácia

V rámci dodávky našich riešení a správou preferujeme virtualizačné platformy Microsoft Hyper-V a VMware vSphere

OUTSOURCING IT

IT Outsourcing znamená uskutočňovanie určitých činností pomocou externých zdrojov. Jedná sa o subdodávateľskú činnosť pre inú spoločnosť. Outsourcing IT v dnešnej dobe predstavuje celosvetový trend. Dôvodom je požadovaná kvalita práce, potrebná redukcia nákladov a nutnosť orientácie na hlavný predmet podnikania. IT Outsourcing je moderný spôsob v oblasti správy informačných technológií. Je to efektívny nástroj na využívanie prostriedkov a financií na informačné technológie.

IT OUTSOURCING A ÚSPORA NÁKLADOV

Typickým príkladom outsourcingu sú IT služby, ktoré smerujú k úsporám prevádzkových nákladov a nákladov na riadenie a údržbu IT. Veľa organizácií, bohužiaľ, stále považuje IT outsourcing za menej výhodný ako správu vlastnými silami. Za týmto omylom zväčša stojí zlá kalkulácia skutočných nákladov. Na prvý pohľad sa zdá, že outsourcing IT služieb šetrí len mzdové náklady. Avšak často sa zabúda na: náklady na réžiu (zamestnanecké bonusy, strava, priestory, energie, telefón a iné), testovanie a výber nových technológií, konzultačné služby, poistenie, školenia a odborný rast, prestoje zamestnancov, náhradné zariadenie alebo dopravu. Tieto náklady zaisťujúce rozvoj a správu informačného systému, preberá „outsourcingová” IT firma.

VÝHODY IT OUTSOURCINGU
 • Z hľadiska financií znamená IT outsourcing prínos, vďaka zníženiu nákladov na manažment, koordináciu a odstránenie skrytých nákladov, a znižovanie celkových výdavkov na IT. Je potrebné si taktiež uvedomiť, že nie všetko je len o cene, a preto treba pozerať aj na kvalitu služieb
 • Zákazníci dostávajú výrazne kvalitnejšie služby. K dispozícii majú odborníkov, ktorých by inak spoločnosť musela nielen platiť, ale taktiež investovať do ich ďalšieho rozvoja. Pracovníci firmy, poskytujúcej outsourcing IT, sa u zákazníkov stretávajú s desiatkami problémov, pričom dochádza k vzájomnej výmene skúseností. Súčasné informačné systémy sú natoľko rozsiahle a zložité, že nie je možné zvládnuť ich rozvoj a údržbu jedným správcom siete
 • Celoročná dostupnosť (bez dovoleniek a práceneschopnosti)
 • Zákazník nemusí mať vlastných pracovníkov pre všetky služby. Môže teda aktivovať svoje personálne zdroje pre svoju hlavnú činnosť
 • Poskytovateľ služieb je schopný flexibilnejšie reagovať na požiadavky svojich zákazníkov na základe skúsenosti a know-how. Zákazník nenesie riziko sám, zdieľa ho s poskytovateľom. Nakoľko poskytuje svoje služby i ďalším zákazníkom, má obvykle väčšiu základňu zdrojov (napr. testovací hardvér a softvér) a môže lepšie preklenúť a riešiť krízové situácie
 • Zákazník udržiava neustály krok s najnovšími technológiami

Cyber Security

Kybernetická bezpečnosť je komplexná oblasť, ktorá zahŕňa technológie a procesy určené na ochranu systémov, sietí a údajov pred kybernetickými útokmi. Dáta sú často tým najcennejším aktívom firmy, a preto sa stávajú cieľom útokov rôznych hackerov či crackerov. Neustály technologický pokrok zvyšuje závislosť firiem na informačných technológiách. Najlepšou ochranou je prevencia.

Zabezpečenie koncového bodu
Ochrana koncového používateľa alebo zabezpečenie koncového bodu je zásadným aspektom kybernetickej bezpečnosti. Koniec koncov, často je to jednotlivec (koncový používateľ), ktorý omylom nahrá na svoj stolný počítač, notebook alebo mobilné zariadenie malware alebo inú formu kybernetickej hrozby.
Vzdelávanie koncových užívateľov
Vzdelávanie koncových používateľov sa zameriava na najnepredvídateľnejší faktor kybernetickej bezpečnosti: ľudí. Ktokoľvek môže omylom zaviesť vírus do inak bezpečného systému nedodržaním dobrých bezpečnostných postupov. Naučenie používateľov mazať podozrivé e-mailové prílohy, nezapájať neidentifikované jednotky USB a rôzne ďalšie dôležité lekcie je pre bezpečnosť každej organizácie nevyhnutné.
Prevádzková bezpečnosť
Prevádzková bezpečnosť zahŕňa procesy a rozhodnutia týkajúce sa manipulácie a ochrany dátových aktív. Pod toto zastrešenie patria povolenia, ktoré majú používatelia pri prístupe k sieti, a postupy, ktoré určujú, ako a kde sa môžu údaje ukladať alebo zdieľať.
Sieťová bezpečnosť
Zabezpečujeme počítačovej siete pred votrelcami, či už cieľovými útočníkmi alebo škodlivým softvérom.
Ochrána pred kybernetickými útokmi
 1. Aktualizujte svoj softvér a operačný systém: Nasadzujte bezpečnostné opravy. 
 2. Používajte a udržujte aktualizáciu antivírusového softvéru.
 3. Používajte silné heslá: Zaistite, aby vaše heslá neboli ľahko uhádnuteľné.
 4. Neotvárajte prílohy e-mailov od neznámych odosielateľov: Môžu byť infikované malvérom.
 5. Nepoužívajte nezabezpečené siete WiFi na verejných miestach: nezabezpečené siete vás nechávajú zraniteľnými voči útokom typu man-in-the-middle.

Projektovanie dátových sietí

voľba a optimalizácia infraštruktúry, dimenzovanie pasívnych a aktívnych prvkov vzhľadom na predpokladané požadované šírky pásma, porovnanie cenových relácií,

Sieťová bezpečnosť
Menežment siete
Monitoring siete

Cloud AZURE a Office 356

Pre mnoho podnikateľov sú produkty a služby spoločnosti Microsoft neoddeliteľnou súčasťou bezproblémového chodu systémov IT. Spoločnosť Microsoft je spoľahlivým poskytovateľom softvéru a riešení už celé desaťročia.

Teraz máme prístup k rovnakým balíkom služieb – napríklad Word, PowerPoint a Excel – prostredníctvom Microsoft 365 (predtým Office 365), cloudovej platformy pre firmy.

Software as a Service (SaaS)
Office 365 je navrhnutý tak, aby bol čo najpohodlnejší a najsilnejší, s kompletnou sadou služieb, ktorá zahŕňa Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Publisher a Access. Firmy môžu platiť buď mesačne, alebo ročne. Výhodou produktov SaaS je, že nie sú viazané na konkrétne zariadenie alebo platformu.
Infrastructure as a Service (IaaS)
Vďaka infraštruktúre ako služba (IaaS) môžu spoločnosti zvýšiť a znížiť výpočtový výkon bez toho, aby museli investovať do hardvéru a serverov. IaaS poskytuje spoločnostiam takmer okamžitú výpočtovú infraštruktúru, ako sú dátové centrá, bezpečnostné aplikácie a servery, spravované cez internet.
Platform as a Service (PaaS)
PaaS – Platform as a Service je nadstavbou IaaS, kedy je okrem samotného výpočtového výkonu, dodaný aj operačný systém. Môže ísť o voľne dostupný operačný systém na báze Linux alebo využiť komerčný OS od spoločnosti Microsoft. Pri použití operačného systému Windows nie je potrebné tento systém vlastniť, ale je možné si ho prenajať na určité obdobie s platbou na mesačnej báze.

Dalšie služby

Monitoring prostriedkov Audit SW, HW a security, Návrh a implementácia IT riešení , optimalizácia zdrojov IT, vedenie IT projektov, GDPR – ochrana osobných údajov, Strategické plánovanie v IT

Predaj hardware a software

Dodávame značkové servery, diskové polia, počítačové zostavy, notebooky a IT príslušenstvo. Tiež Vám poradíme pri výbere vhodného software a s jeho licenčnou politikov.

Návrh a implementácia IT infraštruktúru
Monitoring IT prostredia
Záloha dát a disaster recovery
Školenia a konzultácie